Live Webinar

שיקום רכסים אטרופיים בהעמסה מידית - מה חדש?

מרצה:
ד"ר עמרי רודברג

12 באפריל 2021

20:00

בובינר נסקור בקצרה את ההגיון בהעמסה מידית על ידי שתלים מוטים ופרוטוקול לתוצאה עם צפי הצלחה גבוה.

נסקור ספרות תומכת עדכנית ונבחן מקרים לאורך השנים.

נציג את ארסנל הפתרונות הקיים בידינו כיום ונרחיב בנושא השיטות לשיקום מדויק של שתלים באופן מוברג, הן באופן המידי לאחר הכירורגיה והן בשיקום הסופי.

המרצה

ד”ר עמרי רודברג

ד”ר רודברג סיים בשנת 1991 את לימודיו בפקולטה “הדסה” לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מוסמך הקונגרס הבינלאומי של משתילי שיניים החל מנובמבר 2015. 

הוא עוסק בהשתלות שיניים ובשיקום על גבי שתלים בקליניקה פרטית שלו, במרכז ישראל. מרצה ומנחה סדנאות בשיטות מתקדמות להשתלת שיניים. מנהל לשעבר של תוכנית ההשתלמות של ארגון יד שרה והדסה בגירודונטולוגיה (1998 – 2002). 

ד”ר רודברג היה יושב ראש “האיגוד הישראלי לגירודונטולוגיה, (2001 – 2004). הוא עמד בראש מרכז היחידה לשיקום מטופלים מורכבים וסיסטמיים במרכז ע”ש סוראסקי בתל אביב, (2004 – 2007). 

Omri Rudberg, DMD
Omri Rudberg, DMD

המרצה

ד”ר עמרי רודברג

ד”ר רודברג סיים בשנת 1991 את לימודיו בפקולטה “הדסה” לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מוסמך הקונגרס הבינלאומי של משתילי שיניים החל מנובמבר 2015. 

הוא עוסק בהשתלות שיניים ובשיקום על גבי שתלים בקליניקה פרטית שלו, במרכז ישראל. מרצה ומנחה סדנאות בשיטות מתקדמות להשתלת שיניים. מנהל לשעבר של תוכנית ההשתלמות של ארגון יד שרה והדסה בגירודונטולוגיה (1998 – 2002). 

ד”ר רודברג היה יושב ראש “האיגוד הישראלי לגירודונטולוגיה, (2001 – 2004). הוא עמד בראש מרכז היחידה לשיקום מטופלים מורכבים וסיסטמיים במרכז ע”ש סוראסקי בתל אביב, (2004 – 2007). 

עקבו אחרינו: